Tag Archives: Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng

Mệnh lệnh từ trái tim

(Hay tâm sự của một trí thức Việt Nam trước hiện tình đất nước)

Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng – Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2013

Trước tình hình đất nước ngày càng xuống dốc về xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị v…v, nhất là tương lai Đất nước rất đen tối trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc, là người trí thức Việt Nam, tôi tự thấy lương tâm bị cắn rứt khi cứ im lặng chấp nhận những điều chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày cũng như nghe những lời oán than của đồng bào mình. Đọc tiếp